นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ Diana (Privacy Policy)

Last updated: 14 ก.ย. 2564  |  599 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ Diana (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด (ต่อจากนี้จะใช้คำว่า “บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและให้ความสำคัญในการปกป้องข้อมูลของคุณ โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด ขอแนะนำให้คุณกรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ไดอาน่า พลัส (Diana Plus)
ทั้งนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มมีผลต่อกิจกรรมและเนื้อหาของข้อมูลที่เกิดขึ้นในอนาคต ไม่มีผลย้อนหลัง เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อ ดูว่าเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อที่คุณจะได้เข้าใจในนโยบายและแนวทางล่าสุดของเราเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณ

1.        ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก
ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ชื่อนามสกุล ที่อยู่อีเมลล์ หมายเลขโทรศัพท์ เพศ อายุ อาชีพ และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ จะถูกทำการบันทึกเมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น แล้วคุณจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ซึ่งคุณจะได้รับข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนโปรโมชั่นพิเศษจากทางบริษัท

2.        การใช้ข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ของสมาชิก จะถูกจัดเก็บเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับสมาชิก ทั้งนี้เพื่อที่คุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีเมื่อใช้บริการเว็บไซต์ของทางบริษัท

3.        การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก
บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ หากบริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่าน บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อน

4.        คุ้กกี้ (Cookies)
เว็บไซต์ของทางบริษัทจะมีการใช้ Cookies โดยที่ Cookies คือข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์เพื่อเก็บข้อมูลยืนยันผู้ใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยข้อมูลจะถูกใช้ในการยืนยันบุคคล ประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์ และตรวจสอบความถี่ของการเข้าชม หากคุณไม่ต้องการให้ Cookies เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ คุณสามารถปฏิเสธไฟล์ Cookies ได้แต่จะทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบใด ๆ ได้

5.        การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย
บริษัทจะมีการปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขกับนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทขอแนะนำให้คุณตรวจสอบที่เว็บไซต์บ่อยครั้ง เพื่อให้คุณได้รับรู้ถึงข้อมูลหากมีการเปลี่ยนแปลง

6.        ข้อควรระวัง
ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าไปในเว็บไซต์ บริษัทขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับและทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ บริษัทจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น

7.        สิทธิของท่านในจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล
การแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ท่านสามารถขอ “แบบคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อกรอกข้อมูลและส่งให้กับบริษัททาง K & B Cosmetic Contact Center: dianaplusteam@gmail.com หรือ โทร: 02-806-0300 ทั้งนี้ การลบข้อมูลอาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากบริษัทได้ หรืออาจทำให้การให้บริการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ในกรณีที่มีการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากระบบหรือฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทนั้น บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นจะเสี่ยงต่อการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการตรวจสอบหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเพื่อเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของระบบ หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ

อย่างไรก็ดี แม้ว่าบริษัทจะได้ดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการแล้ว ข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังคงมีการบันทึกหรือทำสำเนาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือระบบสำรอง (Backup System) ของบริษัท เพื่อเป็นการสำรองข้อมูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาด บกพร่อง หรือเกิดจากความขัดข้องของระบบ

การขอเข้าถึง และขอสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้เปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นด้วยวิธีการอัตโนมัติ การจำกัดหรือระงับการใช้ การปฏิเสธการประมวลผลข้อมูล ท่านสามารถขอ “แบบคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อกรอกข้อมูลและส่งให้กับบริษัททาง K & B Cosmetic Contact Center: dianaplusteam@gmail.com หรือ โทร: 02-806-0300

การยกเลิกความยินยอม ท่านสามารถถอนความยินยอมของท่านที่ได้ให้แก่บริษัทเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลหรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงต่าง ๆ ได้ทุกเวลาโดยติดต่อมายังบริษัทตามข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่าง

นอกจากนี้ หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลและข่าวสารประชาสัมพันธ์จากบริษัท ท่านสามารถดำเนินการดังนี้

กรณีไม่ประสงค์รับข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ : โปรดแจ้งความประสงค์ทาง K & B Cosmetic Contact Center: dianaplusteam@gmail.com หรือ โทร: 02-806-0300

กรณีไม่ประสงค์รับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล (E-Mail) : ท่านสามารถกด “ยกเลิกรับข้อมูลข่าวสาร” ในอีเมลที่ท่านได้รับจากบริษัทได้ทันที

การร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

8.        ข้อมูลของบริษัทและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้

เลขที่ 1534/1 ซอยเพชรเกษม 94 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160

เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถแจ้งบริษัทได้ทาง K & B Cosmetic Contact Center: dianaplusteam@gmail.com หรือ โทร: 02-806-0300

----------------------------------------

K&B Cosmetic Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Company") understands and attaches a great importance to the confidentiality and protection of personal data. The company will keep your personal data confidential. The company encourage you to read this privacy policy before submitting information to register on the website.

Please read our privacy policy carefully to understand our policies and practices before registering as a member on Dianainspire website.

Please note that our privacy policy may be subject to change in the future. Changes will not apply retroactively and will become effective and applied to future activities and contents only. The company encourage users to update on any changes to the privacy policy periodically to keep up to date and understand the latest policies and guidelines.

1.   Personal data

User’s personal information, name, surname, e-mail address, phone number, gender, age, occupation, and general information will be collected upon completion of registration. Users will become an eligible member of the website after registration, where users will receive information and special promotions from the company.

2.   Use of information

Personal information and other information of the members will be collected for the purpose of website development and data analysis for products and services recommendation to ensure a good user experience while using the website.

3.   Information disclosure

The company will keep your personal information confidential. The company will ask for your consent before disclosing any personal data.

4.   Cookies

This website uses cookies. Cookies are small text files sent to the browser to collect user information while visiting the website. The information will be used for verification and analysis of website traffic and frequency of user visits. If you do not want cookies to be stored on your device, you can prevent this by configuring your browser settings accordingly, but this will prevent you from logging into the system.

5.   Policy changes

The company will continuously update the terms and conditions and the privacy policy to reflect changes in business practices. The company reserves the right to change these terms and conditions at any time without prior notice. The company encourage users to keep up to date on any changes to the privacy policy periodically.

6.   Caution

User is the only person with access to the password for the website. The company recommends keeping your information confidential and logout every time before leaving the website as the internet system is not fully secured. The company cannot guarantee the safety of your data transmission but will do its best to secure.

7.   User Rights to Manage Personal Data

User can always edit or delete personal data by submitting “Personal Data Request Form” to the company via K & B Cosmetic Contact Center: dianaplusteam@gmail.com or call 02-806-0300. Deleting data may prevent user from receiving services from the company or may impact service efficiency.

In the event of a user request to delete personal data from the company’s database, the company will use its best efforts to facilitate the request, except in the event that facilitating the request will risk violating the privacy policies of other users, is against the law, data is required to be kept as evidence for investigation or legal action, data is to comply with the security policy of the system, or in the event that it is impossible in practice to facilitate user request.

However, after facilitating user request, a copy of the personal data may still exist within the company’s server or backup system to use as backup data in the event of errors, malfunctions, or system failures.

User can request for access, electronic copies, disclosure, and automatic transfer to others, or for restriction, suspension, or rejection of data processing of personal data by submitting “Personal Data Request Form” to the company via K & B Cosmetic Contact Center: dianaplusteam@gmail.com or call: 02-806-0300.

User may always withdraw his or her consent to data processing of personal data or for a specific event by contacting the company at the contact information provided below.

In addition, if user does not wish to receive information and promotion from the company, please refer to the following guidelines:

If user does not wish to receive information by telephone: User can submit request via K & B Cosmetic Contact Center: dianaplusteam@gmail.com or call: 02-806-0300.

If user does not wish to receive information by e-mail: User can immediately click “unsubscribe” in the e-mail received from the company.

User has the right to file a complaint to the Expert Committee under the Personal Data Protection Act if the company or the data processor, including employees or contractors of the company or data processor, violates or fail to comply with the Act or the announcement issued under the Act.

8.   Company Information and Personal Data Protection Officer

User can contact the company at the following information.

No. 1534/1 Soi Petchkasem 94, Bang Khae Nuea Sub-district, Bang Khae District, Bangkok 10160.

To ensure and strengthen personal data protection, the company has appointed a Personal Data Protection Officer to assist user with the management and protection of personal data. For inquiry or suggestion regarding the company's personal data policies, please contact the company via K & B Cosmetic Contact Center: dianaplusteam@gmail.com or call: 02-806-0300.

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้